Sponsoring

Realizując konkretne projekty sponsoringowe kierujemy się wartościami towarzyszącymi nam w codziennej pracy:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ROZWÓJ, LUDZIE, WSPÓŁPRACA, ENERGIA i NIEZAWODNOŚĆ

Działalność sponsoringowa Anwim S.A., właściciela sieci stacji paliw MOYA, realizowana jest zgodnie z przyjętymi kierunkami sponsoringu określonymi w planie marketingowym. Przez działalność sponsoringową rozumiemy transparentne działania, które zmierzają do uzyskania obopólnych korzyści przez sponsora (czyli Anwim S A.) oraz podmiot sponsorowany.

Współpraca z podmiotem sponsorowanym każdorazowo oparta jest o umowę lub zamówienie sponsoringowe, szczegółowo precyzujące zakres współdziałania w ramach sponsorowanego przedsięwzięcia oraz wszystkie prawa i obowiązki stron.

Podmiot sponsorowany w zamian za realizację ustalonych świadczeń promocyjnych lub reklamowych na rzecz marki MOYA (których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku sieci stacji paliw MOYA, pozycjonowanie i prezentowanie logotypu MOYA lub innych znaków towarowych, zwiększanie prestiżu oraz wartości marki sponsora), otrzymuje wsparcie finansowe, przeznaczone na pokrycie kosztów całości lub określonego zakresu prac związanych z organizacją i realizacją sponsorowanego projektu.

Oferty i zapytania prosimy kierować na adres mailowy: